POSLANSTVO IN VIZIJA DOMA

Vzgojno-izobraževalno delo v našem dijaškem domu se odlikuje z visoko kakovostjo in rednim sodelovanjem s starši in šolami, ki jih obiskujejo dijakinje in dijaki. Pohvalimo se lahko z dobrimi učnimi rezultati dijakov ter pestro ponudbo interesnih vsebin za dijake. Ne skrbimo samo za nastanitev (spanje, prehrana), ampak predvsem za učenje, delo, varnost, koristno izrabo prostega časa in zdravje naših dijakov.

Vizija je biti prijazen in topel dom za mlade.

ZLOŽENKA DIJAŠKEGA DOMA PTUJ

Ustanovitelj Dijaškega doma Ptuj je Vlada republike Slovenije. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj je bil sprejet 17. junija 1999. Dom vodi ravnatelj Ivan Hercog. V dijaškem domu so nameščeni dijaki srednjih šol, učenci osnovnih šol, učenci osnovne šole s prilagojenim programom in študenti (24-urno bivanje v domu, od ponedeljka do petka). V domu izvajamo tudi dodatne programe dnevnega bivanja in oskrbe učencev, dijakov in študentov (pomoč pri učenju, inštrukcije, hrana, varstvo, kakovostno preživljanje prostega časa, sobe za študij …). Domski prostor sestavljajo: osrednja stavba, parkirni prostor, dvorišče z urejeno zelenico.

POGLED V ZGODOVINO DIJAŠKEGA DOMA PTUJ
Slavnostna otvoritev gimnazije cesarja Franca Jožefa in Dijaškega doma Ptuj, takrat imenovanega Deutches Studentheim, je bilo 18. septembra 1900. Od imenovanja do danes je dom deloval na treh lokacijah: zgradba nižje gimnazije v Prešernovi ulici 27, preurejena v dijaški dom (od 1900 do 1931 samo za dečke, od 1931 do 1980 za dekleta in dečke); dekliški internat Mladika – Madchenheim v zgradbi današnje Osnovne šole Mladika (od 1902 do 1931); na današnji lokaciji Arbajterjeva ulica 6 od 1980 dalje.

DIJAŠKI DOM PTUJ DANES
Dijaški dom Ptuj se nahaja v neposredni bližini Šolskega centra Ptuj in Gimnazije Ptuj. Nekoliko je oddaljen od  srednje elektro šole in osnovnih šol v mestu Ptuj. Na razpolago imamo 186 ležišč (dijaki in učenci bivajo v enoposteljnih, dvoposteljnih oz. troposteljnih sobah, razporejenih v treh nadstropjih oz. 11. etažah in medetažah), 8 učilnic oz. dnevnih prostorov, eno čajno kuhinjo, knjižnico, računalniški kabinet, fitnes sobo, prostor za namizni tenis, jedilnico, veliko kuhinjo in pralnico. Za športne aktivnosti najamemo šolske telovadnice.
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po Vzgojnem programu za dijaške domove, katerega je leta 2011 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Kolektivu dijaškega doma je bila za delo z mladimi podeljena zlata plaketa Mestne občine Ptuj.