SKLEP MIZŠ O CENI

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Ur.l.RS, št. 113/05) in prvega odstavka 11. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur.l. št. 97/06) je minister za izobraževanje, znanost in šport izdal SKLEP O IZHODIŠČNI CENI OSKRBNINE V DIJAŠKIH DOMOVIH ZA LETO 2021. Izhodiščna cena oskrbnine za dijake v dijaških domovih za leto 2021 znaša 220,00 EUR na mesec.

Cena bivanja v dijaškem domu je sestavljena iz:

  1. stroškov prehrane,
  2. stroškov nastanitve.

Mesečna cena bivanja se zmanjša za stroške prehrane. Vsaka sprememba mora biti javljena vzgojitelju en dan prej za naslednji dan. Odjave se obračunajo za pretekli mesec. Opravičena odsotnost je odsotnost zaradi bolezni, šolske prakse in pouka prostih dni po šolskem koledarju.

Subvencija

MIZŠ vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo več kot enega otroka hkrati v dijaškem domu. Starši plačajo bivanje samo za enega otroka.

Več o sklepu: Sklep o sofinanciranju bivanja v dijaškem domu
Vloga za subvencijo: Vloga