Bivanje v domu je še posebej priporočljivo za dijake z učnimi težavami (nudenje in organiziranje učne pomoči) ter za športnike (individualni pristop k posameznikom, dovolj časa za šolske, športne in druge prostočasne aktivnosti).

Veselimo se snidenja z vami.

 

OSKRBNINA

Mesečna cena bivanja in oskrbe v Dijaškem domu Ptuj od  1. 9. 2022 znaša 232,81 EUR. Več informacij.

MIZŠ vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo več kot enega otroka hkrati v dijaškem domu. Od 1. 9. 2022 znaša višina sofinanciranja 232,81 EUR.

Več o sklepu: Sklep o sofinanciranju bivanja v dijaškem domu
Vloga za subvencijo: Vloga

 

O DOMU

V DD Ptuj je zaposlenih trinajst strokovnih in drugih delavcev. Vzgojiteljski zbor izvaja vzgojno-izobraževalno delo v vzgojnih skupinah in skrbi za varnost vsakega posameznika, ki nam je zaupan. Vzgojitelji dijakom pomagajo pri vključevanju in prilagajanju v domsko življenje in delo. So v stalnem stiku s starši in šolo. Vzgojiteljski zbor vodi ravnatelj dijaškega doma.

Dom ima lastno kuhinjo, kjer so zaposleni kuharica, kuhar in kuhinjska pomočnica. Ob dnevni prehrani dijakov in učencev kuhajo tudi za zunanje naročnike. Pripravljena hrana je zdrava, pestra in v skladu z normativi prehranjevanja otrok in mladostnikov.
Kadar imajo dijaki šolske izlete ali ekskurzije, o tem pravočasno obvestijo svojega vzgojitelja. Pred odhodom v kuhinji dvignejo suho kosilo ali »lunchpaket«.

Za sprotna popravila in ogrevanje doma skrbi hišnik.
Skupne prostore, učilnice, hodnike, sanitarije in avlo čistita in urejata dve čistilki.
Za pranje in likanje posteljnine, prtov, zaves in delovnih oblačil je zadolžena perica.
Organizirano imamo tudi redno vratarsko službo. V nočnem času pa dijake in študente varuje nočni varnostnik.

 

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Potrebno je upoštevati higienska priporočila in navodila NIJZ  ter izvajati preventivne ukrepe.

Splošni ukrepi DD Ptuj za obvladovanje širjenja virusa COVID-19.

 
 

Dijaški dom Ptuj
Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj
Tel.: 02/78-70-701
GSM: 031/746-234
E-naslov: dd.ptuj@guest.arnes.si

 
 
 
 
Dostopnost